Katana: White Katate with Blood Splash on Scabbard 40"

Katana: White Katate with Blood Splash on Scabbard 40"

Out of stock

$39.99

Details:

Katana: White Katate with Blood Splash on Scabbard 40"

Details

Katana: White Katate with Blood Splash on Scabbard 40"