Uniforms & BeltsKensholite 350 Jiu Jitsu Kimono V1
Regular price $110
Kensho White Jiu Jitsu Gi

Save
$50

Kensho White Jiu Jitsu Gi
Sale price $49.95
Kensho Black Jiu Jitsu Gi

Save
$50

Kensho Black Jiu Jitsu Gi
Sale price $49.95
Kensho Blue Jiu Jitsu Gi

Save
$50

Kensho Blue Jiu Jitsu Gi
Sale price $49.95
001 Comp BJJ Belt
Regular price $15
001 Youth Comp BJJ Belt
Regular price $15
Kensho BJJ Belt

Save
$5

Kensho BJJ Belt
Sale price $9.99