Wushu Iron Fan

Wushu Iron Fan

SKU:

FAN-WUS

Regular price $49.99

S P E C S

Chrome Spokes
'WU' Kanji on Fan
'Chinese Martial Arts' Kanji on Spoke
Quick Open
Folded Height: 13"
Open Width: 24"